Προσοχή στο ΑΦΜ – Υποχρεωτική καταγραφή στις τράπεζες!

Το μέτρο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το θέμα των πληρωμών με πλαστικό χρήμα.

Το σχέδιο προβλέπει άμεση ταυτοποίηση κάθε φορολογουμένου με τα τραπεζικά μέσα που διαθέτει. Δηλαδή ποιες και πόσες πιστωτικές κάρτες έχει, ποιους και πόσους τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες αναλήψεων, τις χρεωστικές κλπ. Όλα αυτά τα στοιχεία θα συνδεθούν με το ΑΦΜ έτσι ώστε να είναι δυνατή η καταχώρηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Αυτό καθώς οι ηλεκτρονικές πληρωμές θα μετράνε στην εφορία και άρα θα χτίζουν το αφορολόγητο βάσει των στοιχείων που θα αποστέλλουν οι τράπεζες. Οι πολίτες άλλωστε για τις ηλεκτρονικές τους πληρωμές δεν θα χρειάζεται, τουλάχιστον απ’ όσα έως τώρα γνωρίζουμε, να κρατούν το χαρτί της απόδειξης.Παράλληλα το υπουργείο θέλει να αποκτήσει πρόσβαση και στα στοιχεία για πληρωμές με κάρτες που γίνονται στην Ελλάδα, από Έλληνες φορολογουμένους, αλλά με κάρτες που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.
Πληρωμές με τέτοιες κάρτες δεν θα περνούν στην εφορία, αυτές οι συναλλαγές δεν θα καταγράφονται.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...