Νέα προγράμματα εθελούσιας εξόδου για 350 εργαζόμενους από τον ΟΤΕ

Προγράμματα οικοιοθελούς αποχώρησης για περίπου 350 εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, ανακοίνωσε ο Όμιλος ΟΤΕ, «στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που υλοποιεί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του, την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού του και τη δημιουργία ευκαιριών για την απασχόληση νέων ανθρώπων».

Στα προγράμματα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν 350 περίπου εργαζόμενοι, κυρίως του ΟΤΕ, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται σε 54 εκατ. ευρώ περίπου. Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΤΕ δεν επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς η εταιρεία επωμίζεται το σύνολο του κόστους.

«Τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για τους εργαζομένους που επιθυμούν να αποχωρήσουν, είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, δίνουν τη δυνατότητα αποχώρησης με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και λαμβάνουν υπόψη το δύσκολο μακροοοικονομικό περιβάλλον» τονίζεται στην ανακοίνωση του Ομίλου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...